Przewodnicy

Przewodnicy

Oferujemy usługi zawodowych przewodników po Pradze i po najważniejszych czeskich zabytkach w różnych językach.

Osoby towarzyszące

Ponadto oferujemy usługi doświadczonych przewodników, mówiących obcymi językami jako osoby towarzyszące czeskim grupom turystycznym lub firmom w czasie wyjazdów zagranicznych. Osoby towarzyszące dobrze orientują się w kraju docelowym, znają tamtejszy język, lokalną kulturę, zwyczaje itd. Osoba towarzysząca może tłumaczyć w czasie zwiedzania tras specjalistycznych lub spotkań biznesowych.

Programy

Organizujemy kompleksowe programy dla grup turystycznych lub firmowych, włącznie z noclegiem, posiłkami, konferencjami i programem towarzyszącym.

Zamówcie swojego przewodnika tutaj