Езиково обучение

Планувате пътуване в чужбина и се опасявате, че в дадената страна не навсякъде ще се разберете на английски език? С нашите опитни преподаватели може да започнете да учите не само най-разпространените световни езици, но и по-рядко използвани и дори екзотични езици. Планът на всеки курс се изготвя индивидуално и е съобразен със съответното ниво на владеене на езика.

Индивидуални курсове

Без съмнение индивидуалните уроци са най-ефективни при изучаването на чужди езици, тъй като вниманието на преподавателя е изцяло насочено към един единствен ученик. Освен това преподавателят може да се съобрази с наличното време на клиента, с неговото индивидуално темпо на обучение и да приспособи учебните материали към неговите интереси и специализация. Самите занятия може да протичат както във Вашия дом или канцелария, така и в някое уютно кафене.

Групови курсове

Занятията в груповите курсове са по-забавни и по-интересни, тъй като студентите общуват не само с преподавателя, но и помежду си и взаимно се насърчават за постигане на по-добри резултати. Благодарение на своя дългогодишен опит преподавателите от "Melting Pot" са способни да подберат оптимална програма, която да осигури напредъка на всички ученици в групата.

Корпоративни курсове

Курсът е предназначен предимно за фирми, чиито служители трябва да водят преговори с търговските си партньори на чужд език или в които работят чужденци, които трябва бързо да се научат да общуват на чешки език. Цел на курса е ефективното отстраняване на езиковите бариери чрез разширяване на употребяваната лексика. Ще Ви научим свободно да разговаряте на теми от ежедневието и ще Ви помогнем да усвоите специализираната терминология в областта на дейност на фирмата на Вашия работодател (строителство, право, енергетика, икономия и др.)