Náš tým

Mgr. Klára Pergelová

Mgr. Klára Pergelová - garant pro slovanské jazyky

absolventka polonistiky a slavistiky na FF UK v Praze s roční stáží v Polsku (Uniwersytet Warszawski), má dlouholeté zkušenosti s překlady z polštiny, specializuje se na odborné texty (farmacie, IT, technické dokumentace, smlouvy, recenze), tlumočí obchodní jednání a filmy, asistuje českým skupinám při výjezdech do Polska, hovoří polsky a anglicky

Mgr. Hana Štěříková

Mgr. Hana Štěříková - garant pro germánské jazyky

absolventka skandinavistiky a slavistiky na FF UK v Praze se studijními pobyty ve Švédsku (Uppsala Universitet), Rusku (MGU im. Lomonosova) a Německu (Universität Greifswald), zabývá se severogermánskými jazyky, specializuje se na odborné texty technického zaměření a tlumočení z oblasti zdravotnictví, kultury, historie a průmyslu, má několikaletou praxi jako průvodce turistů ze Skandinávie a jako vyučující švédštiny, češtiny pro cizince a němčiny, působí rovněž jako externí vyučující na FF UK v Praze, hovoří švédsky, anglicky, německy, rusky

Jiří Odvárko

Jiří Odvárko - garant pro románské jazyky

absolvent stáže ve Španělsku (Centro Educativo de Adultos de las Rozas, Madrid), má dlouholeté zkušenosti s překlady z češtiny do španělštiny, vyučuje španělštinu, tlumočí obchodní jednání a zajišťuje průvodcovské služby po Praze a ČR a je držitelem licence průvodce po Praze – PIS, licence průvodce po Židovském městě v Praze – PIS, licence průvodce po Pražském Hradě – PIS

Mgr. Ekaterina Bednar

Mgr. Ekaterina Bednar - ruština

absolventka Ústavu translatologie Filosofické fakulty University Karlovy v Praze, dvou studijních pobytů v Moskvě (Moskovskij Gosudarstvennyj Lingvističeskij Universitet) a dvousemestrálního kursu právní ruštiny na Právnické fakultě University Karlovy v Praze, má více než desetiletou překladatelskou praxi, specializuje se především na právní a obchodní dokumenty, hovoří rusky a anglicky

Mgr. Magdalena Karelová

Mgr. Magdalena Karelová - angličtina

absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva, překladatelství a tlumočnictví se věnuje již 15 let, specializuje se na obchodní a především lékařskou angličtinu, věnuje se korekturám odborných článků pro impaktované časopisy a zajišťuje odborné kurzy na míru zákazníka, hovoří anglicky, německy a rusky

Mgr. Dagmar Heeg

Mgr. Dagmar Heeg - slovinština, němčina

absolventka slavistiky a slovenistiky na FF UK v Praze. Během studia absolvovala tři studijní pobyty ve Slovinsku (Univerza v Ljubljani) a dva studijní pobyty ve Švýcarsku (Universität Bern a Universität Zürich), žije v Německu a působí jako asistentka na katedře slavistiky Univerzity v Salcburku, k jejím specializacím patří korektury českých odborných a publicistických textů a překlady z kulturně-vědných oborů, botaniky, medicíny a farmacie, hovoří německy, slovinsky, anglicky, francouzsky, polsky a česky