Nasz zespół

Mgr. Klára Pergelová

Mgr. Klára Pergelová - odpowiedzialna za języki słowiańskie

absolwentka polonistyki i slawistyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze z rocznym stażem w Polsce (Uniwersytet Warszawski), ma wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach z języka polskiego, specjalizuje się w tekstach specjalistycznych (farmacja, IT, dokumentacja techniczna, umowy, recenzje), tłumaczy spotkania biznesowe i filmy, towarzyszy czeskim grupom w czasie wyjazdów do Polski, mówi po polsku i angielsku

Mgr. Hana Štěříková

Mgr. Hana Štěříková - odpowiedzialna za języki germańskie

absolwentka skandynawistyki i slawistyki na WF UK w Pradze z pobytami studyjnymi w Szwecji (Uppsala Universitet), Rosji (MGU im. Lomonosova) i w Niemczech (Universität Greifswald), zajmuje się językami północnogermańskimi, ma doświadczenie z tłumaczeniami w dziedzinie ochrony zdrowia, historii i przemysłu, ma kilkuletnie doświadczenie jako przewodnik grup turystycznych ze Skandynawii oraz jako nauczycielka języka dla cudzoziemców. Prowadzi także wykłady na WF UK. Mówi po szwedzku, angielsku, niemiecku i rosyjsku.

Jiří Odvárko

Jiří Odvárko - odpowiedzialny za języki romańskie

absolwent stażu w Hiszpanii (Centro Educativo de Adultos de las Rozas, Madrid), ma wieloletnie doświadczenia w tłumaczeniach z języka czeskiego na język hiszpański, uczy języka hiszpańskiego, tłumaczy spotkania biznesowe i świadczy usługi przewodnickie po Pradze i Czechach. Posiada licencję przewodnika po Pradze – PIS, licencję przewodnika po Mieście Żydowskim – PIS oraz licencje przewodnika po Zamku Praskim – PIS

Mgr. Ekaterina Bednar

Mgr. Ekaterina Bednar - język rosyjski

absolwentka Zakładu Translatologii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze, dwóch pobytów studyjnych w Moskwie (Moskovskij Gosudarstvennyj Lingvističeskij Universitet) i dwusemestralnego kursu prawniczego języka rosyjskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tłumaczeniach, specjalizuje się przede wszystkim w dokumentach prawnych i handlowych, mówi po rosyjsku i angielsku

Mgr. Magdalena Karelová

Mgr. Magdalena Karelová - język angielski

absolwentka Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej i Służby Zdrowia św. Elżbiety, Wydział Pracy Misyjnej i Tropikalnej Służby Zdrowia. Zajmuje się tłumaczeniami od 15 lat, specjalizuje się w języku angielskim handlowym, a przede wszystkim medycznym. Zajmuje się korektą tekstów specjalistycznych w prestiżowych czasopismach i organizuje fachowe kursy, szyte na miarę, mówi po angielsku, niemiecku i rosyjsku

Mgr. Dagmar Heeg

Mgr. Dagmar Heeg - język słoweński, język niemiecki

absolwentka slawistyki i słowenistyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze. W czasie studiów wzięła udział w trzech pobytach studyjnych w Słowenii (Univerza v Ljubljani) oraz w dwóch pobytach w Szwajcarii (Universität Bern a Universität Zürich). Mieszka w Niemczech, pracuje jako asystentka w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu w Salzburgu. Specjalizuje się w korektach czeskich tekstów fachowych i publicystycznych oraz w tłumaczeniach z dziedziny kultury, botaniki, medycyny i farmacji. Mówi po niemiecku, słoweńsku, angielsku, francusku, polsku i czesku