Лични асистенти и хостеси

Може би Ви се е случвало да се нуждаете от сръбско-говорящ личен асистент за своя бизнес партньор, който пристига в Прага за конференция и не говори английски? За Вашите културни или търговски мероприятия, бизнес семинари и др. ще Ви осигурим личен асистент или хостеси, владеещи съответния език.

Понятието хостеса през последните години се вулгаризира. В нашата терминология хостесата е преди всичко личен асистент, владеещ чужди езици, приятна и общителна млада жена, която се грижи за гостите от името на клиента. Тя е образована, сдържана, със строго облекло и без предизвикателни бижута. Не възприема работата си като възможност да се нахрани безплатно и да се запознае с бизнесмени. Изпълнява своите задължения на високо професионално ниво и при необходимост винаги е на разположение да окаже помощ и да даде съвет.

Освен лични асистенти и хостеси, осигуряваме и редица допълнителни услуги за събития от подобен характер - професионални фотографи, гримьори, водещи, музика и т.н.