Писмени и устни преводи

Писмени преводи
  • Писмени преводи от чужди езици на чешки
  • Писмени преводи от чешки на чужди езици
  • Писмени преводи от един чужд език на друг чужд език
  • Експресни преводи
  • Сверяване на оригинала с превода, проверка за грешки и редактиране на текстове
  • Работа със субтитри
Устни преводи
  • Симултанни преводи
  • Консекутивни преводи
  • Придружаващ превод
Цени
  • Свържете се с нас и ние ще изготвим оферта за Вашия превод